Phạm Bảo Minh

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc cố vấn pháp lý và chiến lược phát triển tại các tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, bằng chuyên môn vững chắc bà không chỉ cố vấn xây dựng hệ thống pháp lý chuẩn chỉnh mà còn đưa ra những định hướng chiến lược phát triển […]