Nguyễn Đình Tiếp

Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành Xây dựng, đồng hành cùng TVC từ những ngày đầu, ông đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng, Giám sát ưu tú cho công ty. Với chuyên môn, kỹ thuật và kinh nghiệm ông góp công lớn vào sự […]