Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành Xây dựng, đồng hành cùng TVC từ những ngày đầu, ông đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng, Giám sát ưu tú cho công ty.

Với chuyên môn, kỹ thuật và kinh nghiệm ông góp công lớn vào sự thành công các dự án đòi hỏi cao về Tiến độ, Chất lượng và An toàn. Là người kỷ luật cao nhưng rất chân thành, gần gũi anh em, luôn đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực kế thừa cho công ty.