Hơn 15 năm trong ngành Xây dựng và Cơ điện MEP, ông được biết đến là người cầu thị cầu tiến, luôn cập nhật và áp dụng những tiêu chuẩn Việt Nam và thế giới vào các dự án để mang lại sự hài lòng tuyệt đối nơi khách hàng, mang lại giá trị bền vững cho dự án.

Ông là người tư duy sáng tạo trong cách quản lý, am hiểu tường tận về thị trường, luôn đề cao sức mạnh tập thể, sống chân thành gần gũi cùng anh em đồng nghiệp, hết mình vì công việc.